RYS HISTORYCZNY PARAFII
pod wezwaniem św. Jakuba Ap. w Modliszewku

  Parafia powstała w 1 poł. XIV wieku. Postawiono wtedy niewielki drewniany kościół pw. św. Jakuba Ap.
  Około 1600 roku wybudowano szkołę parafialną i przytułek
  Do parafii należały m. in. Modliszewo, Modliszewko, Świątniki Wielkie, Dębłowo, Chmielno
  Wojna Północna /1700-1721/ zniszczyła kościół, szkołę i przytułek
  W latach 1704-1709 w parafii odbywały się posiedzenia Kapituły Gnieźnieńskiej
  W 1732 roku postawiono nowy drewniany kościół, fundacji Ks. Kan. Aleksandra Filipa Kałudzkiego
  W 1776 roku dobudowano dwie kaplice i wieżę
  ok. 1840 roku powstał nowy cmentarz i plebania
  19.12.1889 roku ochrzczony został Sługa Boży Abp. Aleksander Marian Józef Żychliński
  W 1972 roku przeprowadzono kapitalny remont kościoła
  W 1974 roku zbudowano kaplicę pw. św. Józefa na cmentarzu
  Z 7/8.06.1988 roku pożar drewnianego kościoła z XVIII w.
  1.07.1988 roku erygowano kaplicę MB Różańcowej w Mielnie
  30.07.1995 roku konsekracja nowo wybudowanego kościoła przez Ks. Abp. Henryka Józefa Muszyńskiego-Metropolitę Gnieźnieńskiego
  W 1997 roku umieszczono w prezbiterium obraz św. Jakuba Ap.
  25.07.2006 roku założono na hełmach kaplic figury św. Jakuba i św. Józefa
  27.07.2014 roku wprowadzono na stałe do parafii relikwie św. Jana Pawła II


PORZĄDEK NABOŻENSTWNIEDZIELE I ŚWIĘTA

         8.30    11.45
       10.00    kaplica Mielno


DZIEŃ POWSZEDNI

       17.30

NABOŻEŃSTWA STAŁE

      Środa - MBN Pomocy
      Piątek - Koronka do
      Miłosierdzia Bożego       © Wszelkie prawa zastrzeżone