Program obchodów ponad 600-lecia istnienia parafii pw. Św. Jakuba Ap.


1. Przygotowanie monografii w formie albumu o historii parafii pw. Św. Jakuba Ap. w Modliszewku. Treśc oparta na archiwalnych badaniach.

2. Płyta DVD na której znajdą się dostępne archiwalne i współczesne zdjęcia z życia parafii oraz najważniejsze miejsca i paramenty liturgiczne na terenie parafii.

3. Przygotowanie duchowe. W okresie Wielkiego Postu przeproszenie za grzechy.

4. Przeżycie świąt Wielkanocnych, jako filaru wiary chrześcijanina.

5. Misje święte. Czas prośby o potrzebne łaski i błogosławieństwo.

6. Przeżycie oktawy Bożego Ciała, jako drugiego filaru wiary chrześcijanina.

7. Dziękczynienie i uroczyste wyśpiewanie Te Deum podczas odpustu ku czci św. Jakuba Ap.

8. Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do parafii.PORZĄDEK NABOŻENSTWNIEDZIELE I ŚWIĘTA

         8.30    11.45
       10.00    kaplica Mielno


DZIEŃ POWSZEDNI

       17.30

NABOŻEŃSTWA STAŁE

      Środa - MBN Pomocy
      Piątek - Koronka do
      Miłosierdzia Bożego       © Wszelkie prawa zastrzeżone