- Gorzkie Żale po mszach św. Wlk. Postu

- Pasterka: 22.00 /kaplica w Mielnie/ 24.00 /kościół parafialny/

- Pogrzeby: zgłoszenie w biurze parafialnym zaraz po stwierdzeniu przez lekarza zgonu, w celu uzgodnienia terminu.

- Opłaty pogrzebowe tzw. obowiązkowe: za przygotowanie i przeprowadzenie obrzędów pogrzebowych.(szczegóły w gablocie ogłoszeń).

- Opłata mszy św. pogrzebowej stanowi dobrowolną ofiarę.

- Postawienie nagrobka i jakąkolwiek przeróbkę należy zgłosić z projektem w biurze parafialnym. Opłaty stałe zamieszczone w gablocie ogłoszeń przy kościele.

- Śluby sakramentalne: termin należy zgłosić w biurze parafialnym odpowiednio wcześniej przed planowanym ślubem nim zaczniemy załatwiać inne sprawy.

- Trzy miesiące przed terminem ślubu narzeczeni muszą przygotować następujące dokumenty: - dowody osobiste, świadectwa chrztu /inaczej metrykę lub akt chrztu/, świadectwo ukończenia kursy przedmałżeńskiego, należy sprawdzić w dokumentach zapis dotyczący bierzmowania, przedstawić świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej ostatniej klasy, przedstawić świadectwo /dyplom/ ukończenia szkoły, podać datę I komunii św., dla par spoza parafii zgoda proboszcza na zawarcie małżeństwa w innej parafii lub licencja.

- Opłaty związane z zawarciem związku małżeńskiego: dobrowolna ofiara.

- Chrzest: należy zgłosić, co najmniej tydzień przed planowanym terminem. Dostarczyć akt urodzenia.

- Rodzice chrzestni nie są świadkami chrztu. Biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność przed Bogiem, za wychowanie chrześcijańskie dziecka, stąd wymaga się od nich, aby byli wierzący i praktykujący swoją wiarę. Niebezpiecznym jest fakt, że za życie wieczne dziecka, za świętość odpowiadać będzie ktoś, kto lekceważy życie z Jezusem w Jego Kościele.

- Opłaty za chrzest: dobrowolna ofiara.

- Odwiedziny chorych z komunia św. w I sobotę miesiąca od godziny 9.00

- W świetle przykazania spowiadać się trzeba raz w roku. Żyć należy każdego dnia według wskazań św. Pawła "żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus". A więc naśladuję Jezusa w każdej chwili mego życia. Gdybym w słabości i nieszczęściu obraził Boga śmiertelnym grzechem, muszę jak najszybciej udać się do spowiedzi, by odrodzić w sobie stan łaski.

- Spowiedź przed mszą św.

- Spowiedź parafialna w Adwencie i Wlk. Poście

- Biuro parafialne czynne po mszach św. w dni powszednie

- Opłaty za wypisanie dokumentów: dobrowolna ofiara.PORZĄDEK NABOŻENSTWNIEDZIELE I ŚWIĘTA

         8.30    11.45
       10.00    kaplica Mielno


DZIEŃ POWSZEDNI

       17.30

NABOŻEŃSTWA STAŁE

      Środa - MBN Pomocy
      Piątek - Koronka do
      Miłosierdzia Bożego       © Wszelkie prawa zastrzeżone